Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

phenethylamine
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe via777727772 777727772
phenethylamine

January 28 2018

phenethylamine
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaSzczurek Szczurek
phenethylamine
2991 f3f8
Reposted fromsohryu sohryu viaSzczurek Szczurek
phenethylamine
3017 f0d6 500
Reposted fromsubman subman viaboli boli
phenethylamine
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaoxygenium oxygenium
phenethylamine
ZAKAŁAPUĆKAĆ SIĘ 
zaplątać się, zawikłać się, zagmatwać się
Reposted fromflachsen flachsen viaoxygenium oxygenium
phenethylamine
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet via777727772 777727772

January 26 2018

phenethylamine
4048 0f3b 500
Reposted fromteijakool teijakool viaundonee undonee
phenethylamine
6097 2356 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaundonee undonee
phenethylamine
5498 fdab 500
Reposted froms3 s3 viaundonee undonee
phenethylamine
7501 7ce8
Reposted fromolaosa olaosa viaundonee undonee
phenethylamine
5220 9f54 500
Reposted fromkaiee kaiee viajointskurwysyn jointskurwysyn
phenethylamine
6026 799e 500
Reposted fromtfu tfu viaundonee undonee
phenethylamine
9123 b165
Reposted frommessinhead messinhead viaundonee undonee
phenethylamine
5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek viacholera cholera
phenethylamine
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi via777727772 777727772

January 20 2018

phenethylamine
1155 6e0a 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

January 17 2018

phenethylamine
phenethylamine
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl