Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

phenethylamine
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia via48hrs 48hrs
phenethylamine
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate via48hrs 48hrs
phenethylamine
4218 17ec
Reposted fromkarahippie karahippie
phenethylamine
2265 4f5e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaciarka ciarka
phenethylamine
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMartwa13 Martwa13
phenethylamine
Reposted fromrubinek rubinek viaMartwa13 Martwa13
phenethylamine
7246 718e 500
Reposted fromelles elles viaMartwa13 Martwa13
phenethylamine
3535 1625
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viawarkocz warkocz
phenethylamine
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viawarkocz warkocz
phenethylamine
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
3488 2e8c 500
phenethylamine
4154 a496
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
phenethylamine
4338 e951
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
phenethylamine
Czemu my jesteśmy jacyś tacy... uszkodzeni?
— smsy nocy letniej
Reposted fromhysterie hysterie viaCannonball Cannonball
phenethylamine
Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
phenethylamine
5957 44e5 500
Wrocław 1963
phenethylamine
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
phenethylamine
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viaNoCinderella NoCinderella
phenethylamine
Czasami lepiej nie wiedzieć, czego nam w życiu brakuje.
— R. P. Evans - "Obietnica pod jemiołą"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata via48hrs 48hrs
phenethylamine
3438 59ec 500
Reposted frommtv mtv viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl