Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

phenethylamine

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viainspirations inspirations

November 20 2017

phenethylamine
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viainspirations inspirations
phenethylamine
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
phenethylamine
phenethylamine
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viadusielecc dusielecc
phenethylamine
❝ Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko. ❞ — Witold Gombrowicz
escapism and teenage angst(◕‿◕✿)
Reposted frommayamar mayamar viadusielecc dusielecc
phenethylamine
queen of the damned
Reposted fromsolomonxgrundy solomonxgrundy viaSzczurek Szczurek
phenethylamine
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viainspirations inspirations
phenethylamine
4489 fc2a 500
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viadusielecc dusielecc
phenethylamine
3697 7c94 500
Reposted fromLane Lane
3566 f805

me everywhere

phenethylamine
3305 3b65
Reposted fromslodziak slodziak viadusielecc dusielecc
phenethylamine
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viadusielecc dusielecc

November 19 2017

phenethylamine
1922 d2d6
Reposted fromzciach zciach
phenethylamine
1923 552b
Reposted fromzciach zciach
phenethylamine
1979 9c51
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
phenethylamine
2029 7b17
photo by kostis fokas
Reposted fromvigil vigil
phenethylamine
2052 9a23 500
Reposted fromzajaccek zajaccek
phenethylamine
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
phenethylamine
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viazenibyja zenibyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl