Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

phenethylamine
Reposted fromvith vith via4777727772 4777727772
phenethylamine
2907 c7be
phenethylamine
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
phenethylamine
0118 98f5 500
Reposted fromfungi fungi via4777727772 4777727772
phenethylamine
6041 01ba 500
Reposted from4777727772 4777727772
phenethylamine
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
phenethylamine
2330 75fe 500
Reposted fromtfu tfu via4777727772 4777727772
phenethylamine
7565 03f1 500
Reposted from4777727772 4777727772
phenethylamine
7569 e1a8 500
Reposted from4777727772 4777727772

January 29 2019

phenethylamine
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viapolglosem polglosem
phenethylamine

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
phenethylamine
phenethylamine
Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromrzuczasty rzuczasty viapolglosem polglosem
phenethylamine
2472 ea92 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapolglosem polglosem
phenethylamine
9772 3b51
Reposted fromnutt nutt viawarkocz warkocz
phenethylamine
0179 6a6b 500
Reposted fromnutt nutt viawarkocz warkocz
phenethylamine
9969 c108 500
rubens był z bytomia
phenethylamine
4931 673e 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaMartwa13 Martwa13
phenethylamine
5755 0331 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viaoxygenium oxygenium
phenethylamine
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl