Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

phenethylamine
Reposted fromTank Tank viaMagnolia11 Magnolia11
phenethylamine
Reposted fromnebthat nebthat viainspirations inspirations

How Food Looks Before It’s Harvested.

biochromium:

pr1nceshawn:

Sesame Seeds

Cranberry

Pineapple

Peanut

Cashew

Pistachio

Brussel Sprouts

Cacao

Vanilla

Saffron

Kiwi

Pomegranate

exactly 1 minute ago i had absolutely no idea what the plants sesame seeds and peanuts came from look like and i am shocked and surprised

Reposted fromkilljill killjill viainspirations inspirations
phenethylamine
2701 994d 500
Reposted fromvandalize vandalize viacholera cholera

May 18 2017

phenethylamine
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viazapominanie zapominanie
phenethylamine
Reposted fromlivela livela vianosmile nosmile
phenethylamine
3093 afea 500
Reposted frompeache peache vianosmile nosmile
phenethylamine
2634 bd34 500
phenethylamine
3471 f1ba 500
Forest loss on Borneo. Say no to palm oil in products that you consume!
Reposted fromSzczurek Szczurek
phenethylamine
8095 78ad 500
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania
phenethylamine
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viapirania pirania
phenethylamine
3496 8e3d 500
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania
5135 1b78
Reposted fromraesunlight raesunlight viainspirations inspirations
phenethylamine
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainspirations inspirations
phenethylamine
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viainspirations inspirations
phenethylamine
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viainspirations inspirations
phenethylamine
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012

May 15 2017

phenethylamine
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek

May 10 2017

6217 f5d7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl