Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

phenethylamine
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viapirania pirania

July 24 2017

phenethylamine
4789 c7ff
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viainspirations inspirations
phenethylamine

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viazapominanie zapominanie
phenethylamine

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie
phenethylamine
phenethylamine
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viainspirations inspirations
phenethylamine
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viapirania pirania
phenethylamine
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viaSzczurek Szczurek
1778 d737 500

July 21 2017

phenethylamine
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
phenethylamine
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viainspirations inspirations
phenethylamine
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
phenethylamine
1476 d3fe 500
phenethylamine
Reposted fromkoneva koneva viainspirations inspirations

July 19 2017

6173 2eab 500
phenethylamine
2697 6d83
proszeproszeprosze
Reposted fromznikajac znikajac
phenethylamine
Reposted fromFlau Flau viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl