Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

6173 2eab 500
phenethylamine
2697 6d83
proszeproszeprosze
Reposted fromznikajac znikajac
phenethylamine
Reposted fromFlau Flau viazapominanie zapominanie

July 16 2017

7296 5e6f 500

notananime:

Pull the trigger, Elizabeth.

phenethylamine
6666 39fd
Reposted fromzciach zciach viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9833 b065
Reposted frommontak montak viacholera cholera

July 06 2017

phenethylamine
3670 de33
Reposted fromflesz flesz viainspirations inspirations
phenethylamine
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
phenethylamine
9687 9dda
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania
phenethylamine
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viainspirations inspirations
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainspirations inspirations
phenethylamine
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.

— Stefan Żeromski

— też się tego nauczyłam!
phenethylamine
8005 4e22 500
Reposted frompiehus piehus viapirania pirania
phenethylamine

July 04 2017

2148 d55a 500
Reposted fromink ink viaportretintymny portretintymny
phenethylamine
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaNoemiJustine NoemiJustine

June 30 2017

1496 0db8

dennsokagi:

tatlısınız valla

Reposted frommegumu megumu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
phenethylamine
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl